BELEDİYE MECLİSİ GÜNLÜĞÜ
Pendik Belediyesi’nin Ocak ayı toplantıları yapıldı. Gündem yoğun olmamakla beraber önemliydi. Pendik Belediyesi’nin resmi web sayfasından da videosunu izleyebileceğiniz bu son toplantıya ilişkin birkaç önemli hususu sizinle paylaşmak istiyorum.

Denetim Komisyonu seçimi:
Belediye kanunu gereği, belediye çalışmalarını ve hesaplarını denetlemek üzere her yıl 45 gün faaliyet yapacak bir denetim komisyonu seçilmektedir. Yasa, en az 3 en fazla 5 kişiden oluşacak denetim komisyonunun, partilerin meclisteki temsil oranının göz önüne alınarak seçilmesini de zorunlu kılmıştır. İki yıldır AKP’li meclis çoğunluğu, denetim komisyonun 2 AKP, 1 CHP olmak üzere 3 kişiden oluşması için ısrar etmektedir.
Oysa nüfusu 600 bini bulan, yıllık bütçesi 220 milyar liralık Pendik Belediye’sinin bütçesinin 3 kişi ile denetlenmesinin mümkün olmadığını, yasanın amacının küçük belediyelerde 3 kişi, büyük belediyelerde ise 5 kişiden oluşacak bir denetim komisyonu kurulması olduğunu, AKP’nin amacının denetimden kaçmak olduğunu, belediye başkanının “şeffaf ve hesap verebilir belediye” vaadinin söylemde kaldığının belirtilmesine rağmen, AKP’lilerin oyları ile CHP’nin “denetim komisyonun beş kişiden olması yönündeki” önergesi reddedilmiştir.
AKP’lilerin 3 kişide ısrar etmesinin bir gerekçesi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de denetim komisyonunu 3 kişiden oluşturması. Gerçekten de Türkiye’nin en büyük belediyesinin denetim komisyonunu üç kişiden oluşturması ne kadar ayıpsa, AKP’li ilçe belediyelerinin de bu konuda büyükşehir belediyesini örnek almaları o kadar ayıptır.

Belediyenin taşınmaz satım alımı
Belediye kanununa göre belediyeler taşınmaz alabilir ve satabilirler. Ama bu yetkinin kullanılmasının kamu yararı ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilmesi, bir kamu kurumu olan belediyelerin öncelikli görevlerindendir. Pendik belediyesi de birçok taşınmazı almakta ve satmaktadır. CHP’de bu alım satımlarda kamu yararı gördüğü sürece olumlu oy kullanmaktadır.
Ama Ocak ayı meclis gündemine gelen bir taşınmaz satımına ilişkin dosya yetkinin keyfice kullanımına pes dedirtecek bir örnek.
Doğu Mahallesinde 823 ada 4 parsel sayılı ve 2244 m2 miktarlı özel şahıs mülkiyetindeki bir taşınmazı belediye satın almak istiyor. Komisyona gelen alıma ilişkin dosyada hiçbir bilgi yok. Belediye bu taşınmazı niçin almak istiyor, kaça alacak, ne yapacak, hangi kamu yararına göre alacak gibi soruların hiçbirisine cevap verilmedi.
Sorulara verilen tek cevap: “belediye başkanı istiyor”
……….
Olmayan imar planının onaylanması:
İmar planlarının onaylanması belediye meclislerine verilen bir yetkidir. Belediyenin teknik personeli imar planlarını hazırlar, başkanlık makamı hazır olan bu planları meclise gönderir. Önce imar komisyonunda incelenen planlar, sonra mecliste incelenerek oylanır.
Plan hiyerarşine göre de önce büyükşehir belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım imar planı hazırlar, bu plan büyükşehir de askıya çıkar, askıdan indikten sonra, ilçe belediyeleri bu plana uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını hazırlar, meclisten geçirir, askıya çıkarır ve uygularlar.
Pendik, Çınardere Mahallesi ve Yayalar, Velibaba, ErtuğrulGazi mahallelerinin bir kısmına ait 1/1000 ölçekli plan onaylanmak için Pendik Belediyesi’nin Ocak ayı gündemine geldi. “Geldi”, dediğime bakmayın, gelen bir şey yoktu.
Pendik Belediyesi onaylanması için henüz gündeme getirdiği imar planını hazırlamamıştı. Ama sanki hazırlanmış gibi meclisten onay yetkisini almak, daha sonra da keyfi olarak denetimden uzak plan hazırlamak istiyorlardı. İmar komisyonun CHP’li üyeleri bu duruma sert tepki göstererek, olmayan bir imar planın meclisten geçirilmesinin mümkün olmadığını, hukuka aykırı olduğunu, suç olduğunu belirtmelerine rağmen, komisyondan ve meclisten, AKP’li meclis üyelerinin olmayan plana oy vermeleri ile kabul edilmiştir.
Pendik Belediye Meclisi bu kararla tarihe geçmiştir. Olmayan bir imar planını kabul etmiştir.

Novi Pazar’a yapılacak ziyaret
Pendik Belediyesi ile Sırbistan’a bağlı nüfusunun çoğunluğu Boşnak olan Novi Pazar Belediyesi ile kardeş belediye protokolü imzalamıştır. Her iki belediye karşılıklı olarak birbirine ziyaretler yapmaktadır. Böyle bir kardeşliğin Boşnak kökenli vatandaşlarımızın ağırlıklı yaşadığı Pendik için de önemli bir kazanım olduğu ortadadır.
Ocak ayı gündeminde Novi Pazar Belediyesi’ne bir ziyaret yapılması kararı kabul edildi. Ziyaret normaldi de, içeriği ilginçti.
Ziyareti isteyen, yani davet eden Novi Pazar Belediyesi. Davetin konusu 2012 yılı için işbirliği ve planların tanıtımı hakkında görüşmek. Novi Pazar Belediyesi davetinde kimlerin gelmesini istediğini de –resmi protokol kurallarına aykırı olarak- açıkça belirtmiş: Belediye Başkanı Salih Kenan Şahin ve AKP’li belediye meclis üyesi Ediz Akgül.
Davet eden, Novi Pazar Belediyesi olduğuna göre masrafları da onun karşılayacağını düşünerek “ne var bunda” diyebilirsiniz. Ama masrafları da Pendik Belediyesi karşılayacak.
Böyle davet mi olur diye sorulduğunda AKP’lilerin cevabı hazır: “onların maddi durumu iyi değil, kardeşlik böyle olur, bizim ekonomik durumumuz daha iyiyiz biz ödüyoruz”.
Pendik Belediyesi bir tiyatro sahnesi olmuş, başkan ve kadrosu oynuyor, Pendik’li izliyor.
İyi seyirler.